Sykkel

 

Sykkel for personer med nedsatt funksjonsevne i overkroppen

Dette er en tohjulssykkel som er bygd opp av spesielle komponenter som muliggjør trygg og stabil sykling for personer med ulike typer og ulik grad av nedsatt funksjonsevne i overkroppen, og som i dag har problemer med å styre, bremse og/eller gire med vanlige sykler. Eksempler er personer med dysmeli, amputasjoner, revmatisme og enkelte grader av cerebral parese. Løsningen fungerer også avlastende for armer og rygg, slik at personer med svakhet eller smerter i armer eller rygg får det mer behagelig.

Sykkelen er utviklet av og bygges av Skeno. Den leveres kun som komplett sykkel, vi bygger ikke om eksisterende sykler.

Syklene søkes om og leveres gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Ingen egenandel for brukere under 26 år, 4000 kr egenandel for brukere over 26 år.

 

H0: For brukere med nedsatt håndfunksjon på begge sider

H1: For brukere med nedsatt håndfunksjon på én side

H2: For brukere uten nedsatt funksjon i armene, men som har behov for støtte av overkroppen

Detaljer

  • Knebrems: Brems som betjenes med å presse kneet inn mot rammen. H1 har oppsett med én knebrems og én håndbrems. H0 har to knebremser. (H2 har begge bremsene på styret.) Bremsene som benyttes tar utgangpunkt i standard bremsesystemer til sykkel, som er ombygd med egne deler for å kunne aktiveres med knærne.
  • Magestøtte: Støtte for overkroppen, som avlaster vekta armen(e) bærer ved normal sykling, og som hindrer kroppen å skli fremover ved oppbremsing. Dette gjør at det nesten ikke er belastning på armen(e) ved sykling, det er betydelig mer stabilt og det gir god kontroll ved sykling med en hånd på styret. Om en trenger denne magestøtten finner en ut av gjennom en utprøving, og det er enkelt å skru den av og på.
  • Gir: Kun bakgir (ett tannhjul foran), for å ha kun en hendel som skal betjenes. Sykkelen har et spesielt oppsett som likevel gir stort sprang mellom letteste og tyngste gir. H1 har vrigir på høyre eller venstre hånd, H0 har hakegiring med egen girspak som er designet for betjening med haken.
  • Styredemper: Stabiliserer styret og forhindrer brå bevegelser i styret som følge av humper og ujevnt underlag, men hindrer likevel ikke normale svingebevegelser. Bidrar også til mer stabil håndtering og mindre belastning på arm(er).
  • Justerbar setepinne: Setepinne som kan heve og senke setet med en knapp på styret. Gjør at setet kan være lavt ved på- og avstigning, og dersom bruker føler seg utrygg under sykling og vil senke setet for å kunne ha beina nærmere bakken. Når man er i gang med å sykle og har kontroll, heves setet med et enkelt trykk på knappen på styret slik at man kommer høyt nok til å få tråkke skikkelig på sykkelen. H0 har en egen utløser for setepinnen som betjenes med haken.
  • Demping framme og bak (kun framme på de minste størrelsene) gir økt komfort og kontroll ved kjøring på ujevnt underlag, som grusvei eller sti, fortauskanter, fartshumper og generelt ujevnt underlag. Brukergruppen til denne sykken har utfordringer med å stå å trå, derfor sitter de mer på setet og har økt behov for demping.
  • Størrelser: fra ca 6 år og oppover

Individuell tilpasning

Løsningene er modulære og settes sammen ut fra behov og ut fra hvilken hånd/side av kroppen som har nedsatt funksjonsevne. Plasseringen til magestøtten justeres til brukeren med lengde, høyde og vinkel (ved levering). Vi gjør ytterligere tilpasninger dersom det er nødvendig.

Brukere og oppsett av sykkelen

Sykkelen har vist seg å passe for et bredt spekter av brukere og diagnoser, som har mange av de samme eller lignende utfordringene. De modulbaserte løsningene gjør at syklene kan settes opp til den enkeltes behov.

Amputert/dysmeli en arm: Det vanligste oppsettet er for personer med en funksjonell arm, med gir, betjening av setepinne og en brems på styret på den friske hånden, en knebrems og magestøtte.

Amputert/dysmeli to armer: Personer med dysmeli/amputasjon på begge armene, og som ikke klarer å betjene gir og/eller brems med noen av hendene, vil betjene gir og setepinne med haken, og ha to knebremser. Sykkelen styres med en eller begge armene. Styret og grep/håndtak kan tilpasses. For personer med korte armer kan det brukes styre med mye bakoverbøy, slik at styret kommer nærmere.

Lammelser eller nedsatt styrke i overkroppen som rammer arm(er): Lammelser i overkroppen som rammer armene, gjerne som følge av en skade, sykdom. Likt oppsett som dysmeli/amputert.

Cerebral parese (CP): Personer med halvsidig CP har vil ha stor glede av sykkelen. Betjening av sykkelfunksjoner flyttes over på den friske siden. Gir, betjening av setepinne og en brems på styret på den friske hånden, og en knebrems på det friske benet. Erfaringen hittil er at brukerne har tilstrekkelig styrke i den svake armen til å styre og holde seg oppreist på vår sykkel når de får hjelp av styredemperen til å stabilisere styret, den motvirker uønskede svingebevegelser og “vingling” som følge av ulik styrkeforhold i armene. De fleste trenger ikke magestøtten (dette finner en ut av gjennom en utprøving av sykkelen). For noen av disse brukerne kan det også være aktuelt med elektrisk hjelpemotor krankmontert, som kan monteres på våre sykler.

Slag: Personer som etter å ha vært rammet av slag har nedsatt styrke og motorikk, i overkroppen eller halvsidig i kroppen. Har like utfordringer som personer med CP eller lammelse i overkroppen, og vil ha tilsvarende oppsatt sykkel. Betjening av sykkelfunksjonene flyttes bort fra områdene med nedsatt funksjon. Kan være aktuelt med elekstrisk hjelpemotor, som kan monteres på våre sykler.

Skade i overkroppen som rammer nakke/rygg: Skade i nakke/rygg som gjør det problematisk å holde seg oppreist på sykkelen, spesielt ved sykling i nedoverbakke. Sykkelen vil settes opp med magestøtte for å avlaste belastningen på nakke og rygg. Ellers vil sykkelen settes opp som en vanlig sykkel, med begge bremsene på styret, gir på høyre hånd og betjening av setepinnen med venstre hånd. Demping framme og bak på sykkelen vil avlaste og dempe slag fra underlaget og redusere belastning og ubehag under sykling.

Revmatisme: Dersom personene har problemer med belastning på nakke/rygg og/eller armene vil sykkelen settes opp med magestøtten for å avlaste belastningen ved sykling. Ellers vil sykkelen settes opp som en vanlig sykkel, med begge bremsene på styret, gir på høyre hånd og betjening av setepinnen med venstre hånd. Demping framme og bak på sykkelen vil avlaste og dempe slag fra underlaget og redusere belastning og ubehag under sykling. Setepinne som kan senkes ved på- og avstigning vil gjøre det lettere å komme av og på sykkelen.

 

Lurer du på om sykkelen kan passe for deg? Ta kontakt med oss, så avklarer vi mye over telefon og ordner en utprøving.

 

Hvordan søke om Skeno sykkel

Du kan søke Hjelpemiddelsentalen om å få en slik sykkel. Er du under 26 år er det ingen egenandel, og er du over 26 år er det 4000kr i egenandel.

Ta kontakt med oss før du søker (se kontaktinfo under), så hjelper vi deg gjennom prosessen og sørger for at søknaden inneholder all nødvendig informasjon.

Leveringstid: Innsendt søknad skal først behandles av Hjelpemiddelsentralen/NAV. Etter ferdig behandlet søknad hos Hjelpemiddelsentralen tar det normalt 2-4 uker før du har sykkelen. Typisk tar det 4-8 uker fra søknad er sendt til sykkelen er levert, så det er lurt å søke i god tid før sykkelsesongen starter.

 

Her er link til en film som viser sykkelen i bruk: https://www.dropbox.com/s/3zziqzdhmjvwa89/Cato%20barcode.mp4?dl=0

 

Sjekk oss ut på Facebook eller nett. Der finner du flere bilder og filmer av sykkelen i bruk.

facebook.com/skenoas

skeno.no

 

Kontaktinformasjon:

info@skeno.no

Anders:
99449372
anders@skeno.no

Leave a Reply